مهلت ثبت خدمات تمدید شد
1400/06/24

در پاسخ به درخواست های پژوهشگران ارجمند مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه های دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در  مديريت و علوم انسانی تا ساعت 24 روز پنجشنبه اول مهرماه 1400 تمدید شد. 
برای دریافت گواهی های بین المللی Oxford  Cert Universal و ESC به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام؛ پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ نوع ثبت نام را  انتخاب و در بخش خدمات ویژه گزینه های Oxford  Cert Universal و ESC و  SID را به دلخواه انتخاب کنید.